RITMEESTER ERZÄHLEN

ANNA VOS
Bij Ritmeester sinds 2018

Vanwege de afwisseling en uitdaging in de branche, wilde ik een studie gaan volgen in de logistiek. In 2018 ben ik bij Ritmeester gestart en ik ondersteun het CSD blok met orderinvoer, afhandeling en klantcontact.

Het leukste aan Ritmeester vind ik de afwisseling, de uitdaging in het werk en dat ik elke dag weer iets nieuws leer. Bij Ritmeester voelt het als een grote familie. Sfeer en collegialiteit staat hoog in het vaandel en dat merk je aan alles.

Als je in de logistiek wilt werken, zou ik het zeker bij Ritmeester doen. Het is uitdagend, afwisselend en onwijs leuk. Gewoon doen dus!

"Just go for it" 

ARNOLD GENEGEL
Bij Ritmeester sinds 2016

Mijn Ritmeester historie gaat terug naar 1990 toen ik Robert-Jan leerde kennen op de Haven en Vervoerschool (het tegenwoordige STC). Na het afronden van die opleiding zijn we allebei onze eigen kant op gegaan. Jarenlang, en op verschillende punten van onze carrière, kwamen we elkaar altijd en overal wel tegen. Toen Ritmeester zijn intrek nam in Barendrecht, ben ik meteen in het nieuwe pand gaan kijken. Het enthousiasme van Robert-Jan werkte aanstekelijk en ik wilde onderdeel worden van het bedrijf.

Inmiddels ben ik alweer drie jaar lang een Ritmeester en ben ik als Planner verantwoordelijk voor de planning, het onderhoud van het wagenpark en ben ik nauw betrokken bij veel, leuke, nevenactiviteiten binnen en buiten de organisatie waaronder zaalvoetbaltoernooien. Wat ik leuk vind aan mijn functie is de afwisseling, het improviseren, de uitdaging en het samenwerken met een team van leuke, goede mensen, zowel buiten als binnen. Bij Ritmeester werken geeft mij voldoening, ik krijg veel vrijheid en afwisseling in mijn werk. Buiten het plannen om, pak ik ook nog wel eens een rit mee en help ik in de loods wanneer het nodig is.

Als je geen baan van 9 tot 5 zoekt, van uitdagingen en afwisseling houdt dan ben je bij Ritmeester aan het goede adres! Buiten het werk om wordt er goed voor je gezorgd en je wordt overal bij betrokken. Er zijn zat mogelijkheden binnen het bedrijf en buiten het werk om worden er veel spontane en sportieve dingen georganiseerd.

"Alleen kun je niks en met zijn alle kun je alles!"

STEPHAN VAN CAMPENHOUT
Bij Ritmeester sinds 2010

Na mijn stageperiode ben ik bij Ritmeester gebleven. Ik ben Expediteur en ik ben verantwoordelijk voor het gehele traject van aanname tot de facturatie per order.

Bij Ritmeester willen wij de klant de beste service bieden. Dat vind ik één van de leukste onderdelen van het werken bij Ritmeester. Maar ook de verantwoordelijkheid, de vrijheid en het zelf kunnen indelen van de dag. Als je de klant de beste service geeft, ga je aan het einde van de dag met een goed gevoel naar huis.

Als je kwaliteit wilt toevoegen aan het team ben je welkom bij Ritmeester. Ik zeg: stuur je cv zo snel mogelijk naar werken@rit-meester.nl

"Aan het einde van de dag, komt het altijd goed’"

BARBARA THOMASSEN-FENS
Bij Ritmeester sinds 2015

Nadat ik een aantal jaar bewust thuis ben gebleven bij de kinderen had ik zin om weer aan de slag te gaan. In 2015 ben ik bij Ritmeester gestart in de functie van interieurverzorgster. Doordat ik zo’n goede klik had met het team kreeg ik de kans om door te groeien naar een administratieve functie.

Door de goede begeleiding en het vertrouwen heb ik me kunnen ontwikkelen en ben ik nu allround inzetbaar op de administratie. Dat betekent dat ik naast administratie en debiteurenbeheer ook ondersteuning bied op het gebied van personeelszaken en zorg ik ervoor dat facilitaire zaken goed geregeld zijn.

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat het erg gevarieerd is en dat ik nog steeds zoveel leer. We werken met zijn allen aan één gezamenlijk doel en alle collega’s zijn hierin even belangrijk. Dat zorgt voor een fijne sfeer.

Mijn tip voor mensen die bij Ritmeester willen werken is; laat een gezonde werkhouding zien maar geniet vooral van je werk.

"Wees jezelf, werk hard dan worden je kwaliteiten vanzelf opgemerkt!"

ARNOLD GENEGEL
Bei Ritmeester seit 2016

Meine Ritmeester-Geschichte reicht bis ins Jahr 1990 zurück, als ich Robert-Jan an der Haven en Vervoerschool (heute STC) kennenlernte. Nach Abschluss dieses Trainings gingen wir beide unseren eigenen Weg. Jahrelang und an verschiedenen Stellen unserer Karriere haben wir uns immer und überall getroffen. Als Ritmeester nach Barendrecht gezogen ist, habe ich mir sofort das neue Gebäude angesehen. Die Begeisterung von Robert-Jan war ansteckend und ich wollte Teil des Unternehmens werden.

Ich bin seit drei Jahren Ritmeester und als Planer für die Planung und Wartung der Flotte verantwortlich. Außerdem bin ich an vielen unterhaltsamen Nebenaktivitäten innerhalb und außerhalb der Organisation beteiligt, einschließlich Hallenfußballturnieren. Was mir an meiner Position gefällt, ist die Abwechslung, die Improvisation, die Herausforderung und die Zusammenarbeit mit einem Team von netten, guten Leuten, sowohl von außen als auch von innen. Die Arbeit bei Ritmeester macht mich zufrieden, ich bekomme viel Freiheit und Abwechslung in meiner Arbeit. Neben der Planung fahre ich manchmal auch mit und helfe bei Bedarf im Schuppen.

Wenn Sie sich für einen Job 9-5 suchen, Herausforderungen und Vielfalt hält Ritmeester dann haben Sie die richtige Adresse! Sie werden außerhalb der Arbeit gut betreut und sind in alles involviert. Es gibt viele Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens und außerhalb der Arbeit werden viele spontane und sportliche Dinge organisiert.

"Nur du kannst nichts tun und alles zusammen."

STEPHAN VAN CAMPENHOUT
Bei Ritmeester seit 2010

Nach meinem Praktikum blieb ich bei Ritmeester. Ich bin Spediteur und ich bin verantwortlich für den gesamten Prozess von der Auftragserteilung bis zur Rechnungsstellung pro Bestellung.

Bei Ritmeester möchten wir dem Kunden den besten Service bieten. Ich denke, das ist einer der schönsten Teile der Arbeit bei Ritmeester. Aber auch die Verantwortung, die Freiheit und die Fähigkeit, den Tag zu organisieren. Wenn Sie dem Kunden den besten Service bieten, gehen Sie am Ende des Tages mit einem guten Gefühl nach Hause.

Wenn Sie dem Team mehr Qualität verleihen möchten, sind Sie bei Ritmeester willkommen. Ich sage: Schicken Sie Ihren Lebenslauf so schnell wie möglich an werken@rit-meester.nl

"Am Ende des Tages wird es immer in Ordnung sein"

BARBARA THOMASSEN-FENS
Bei Ritmeester seit 2015

Nachdem ich einige Jahre bewusst bei den Kindern zu Hause geblieben war, hatte ich Lust, wieder an die Arbeit zu gehen. Seit 2015 bin ich bei Ritmeester als Hausmeister tätig. Durch den guten Kontakt mit dem Team hatte ich die Möglichkeit, eine administrative Position einzunehmen.

Dank der guten Aufsicht und des guten Vertrauens konnte ich mich weiterentwickeln und bin jetzt in der Verwaltung vielseitig einsetzbar. Das heißt, neben der Verwaltung und dem Schuldenmanagement biete ich auch Unterstützung im Personalbereich und sorge für ein ordentliches Facility Management.

An meiner Arbeit gefällt mir, dass es sehr abwechslungsreich ist und ich noch so viel lerne. Wir arbeiten alle auf ein gemeinsames Ziel hin und alle Kollegen sind dabei gleich wichtig. Dies schafft eine angenehme Atmosphäre.

Mein Tipp für Leute, die bei Ritmeester arbeiten wollen, ist; zeigen Sie eine gesunde Arbeitseinstellung, aber genießen Sie besonders Ihre Arbeit.

"Sei du selbst, arbeite hart und deine Qualitäten werden automatisch wahrgenommen!"RITMEESTER INTERPROCUREMENT B.V.

Handelsweg 190
2988 DC Ridderkerk

Tel. (010) 820 97 81
info@interprocurement.euRITMEESTER INTERFREIGHT B.V.

Ritmeester Interfreight ist Ihr Spezialist für den Transport zu jedem Seehafen in Nordwesteuropa, von Zeebrugge bis Esbjerg.

Ritmeester unterhält Liniendienste zwischen Antwerpen, Rotterdam und norddeutschen Häfen.

© Ritmeester Interprocurement B.V. 2022 | Datenschutzerklärung